Porada architekta

Porada w formie projektu opisowego + projekt funkcjonalny

elementy wyposażenia
Zestawienie

Co wchodzi w skład porady architekta

Układ funkcjonalny

Ostateczny rzut 2D wybrany przez klienta

Specyfikacja materiałowa

Lista zakupowa z zastosowanymi elementami wyposażenia

Meble i dekoracje

Zbiorcze zestawienie wyposażenia i dekoracji