Metamorfoza przedpokoju

Metamorfoza kuchni

Metamorfoza przedpokoju

Metamorfoza przedpokoju

Metamorfoza kuchni

Metamorfoza korytarza

Metamorfoza łazienki

Metamorfoza łazienki

Metamorfoza salonu

Metamorfoza kuchni

Metamorfoza salonu z aneksem kuchennym