O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Architektura i Urbanistyka.  Moją pasją jest kształtowanie przestrzeni, która nas otacza. Cenię nieograniczoną kreatywność. Przyjemność sprawia mi możliwość wpływania na zmiany, kreacje mieszkań.

Zajmuję się aranżacją wnętrz na terenie Śląska i sąsiadujących województw. Swoją pracownię prowadzę w Sosnowcu. Oczywiście w razie potrzeby podejmuję zlecenia z całej polski z dojazdem do klienta lub w formie zdalnej poprzez internet.

Architektura która nas otacza powinna być idealnym tłem naszego życia, tak by móc się w niej swobodnie poruszać i dobrze czuć.

I graduated from the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, the direction of Architecture and Urban Planning.
Over time my interest grew in the direction of architecture, and after going to college expanded further on 2D and 3D graphics, effects which can be seen in many of my works.
My passion is to create a space that surrounds us. I appreciate the unlimited creativity. The pleasure it gives me the opportunity to influence the changes, creations of apartments, buildings, streets.
The architecture that surrounds us should be the perfect backdrop of our lives, so to be able to move freely in it and feel good.

Je suis diplômé de la Faculté d’Architecture, Université de Technologie de Silésie, la direction de l’Architecture et l’Urbanisme.
Au fil du temps mon intérêt a grandi dans la direction de l’architecture, et après d’aller au collège encore élargi sur les graphiques 2D et 3D, des effets qui peuvent être vus dans de nombreux de mes œuvres.
Ma passion est de créer un espace qui nous entoure. J’apprécie la créativité sans limite. Le plaisir qu’il me donne l’occasion d’influencer les changements, les créations d’appartements, d’immeubles, des rues.
L’architecture qui nous entoure doit être le cadre idéal de nos vies, afin d’être en mesure de se déplacer librement en elle et se sentir bien.